คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลนักเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย หญิง

จำนวนรวม

ม.1

3

68 51 119

ม.2

3

64 52 116

ม.3

3

47 61 108

รวมชั้น ม.1-ม.3

9

179 164 343

ม.4

2

32 33 65

ม.5

3

33 47 80

ม.6

2

33 32 65

รวมชั้น ม.4-ม.6

7

98 112 210

รวมทั้งสิ้น

16

277 276 553
*** ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน  2566

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย หญิง

จำนวนรวม

ม.1

4

53 57

110

ม.2

4

54 51

105

ม.3

3

32 59

91

รวมชั้น ม.1-ม.3

11

139 167

306

ม.4

3

35 57

92

ม.5

3

36 34

70

ม.6

2

17 38

55

รวมชั้น ม.4-ม.6

8

88 129

217

รวมทั้งสิ้น

19

227

296

523

 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2565
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

4

95

ม.2

3

91

ม.3

3

104

รวมชั้น ม.1-ม.3

10

290

ม.4

3

71

ม.5

2

51

ม.6

3

77

รวมชั้น ม.4-ม.6

8

199

รวมทั้งสิ้น

18

489

*** ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564

 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร