คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

 
 

นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์

 

   
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย

ปริญญาโท (ศษ.ม.) การสอนภาษาไทย

ภาษาไทย

 
  นางภวิกา จันทร์เพชร      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ภาษาไทย

ภาษาไทย

 
  นางเสาวนีย์ หล้าคำ      

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร