คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (ศน.บ. )ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท (ศษ.ม.) หลักสูตรและการนิเทศ

ภาษาอังกฤษ

 
  นายศุภชัย ไพศาลวัน      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

 

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปริญญาโท (ค.ม.) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

 
  นางสาวธิติมา แท่นเครือ      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (ค.บ). ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

 
  นางนภัสวรรณ อินเขาย้อย      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

 
  นางสาวมยุรี   มะปัญญา      
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

ครู อัตราจ้าง

ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาจีน

ภาษาจีน

 
  นายพิริยะ ตันติเดชามงคล      
         
         
         
         

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร