คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  ปรัชญา  

ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

     

 

  อัตลักษณ์  

ทักษะงานดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท สุนทรียภาพงดงาม

     

 

 

  เอกลักษณ์  

บูรณาการเด่น เน้นพหุปัญญา

     
ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร