คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ค.บ.) สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

 
  นายเกษม ธนมาก      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ค.บ.) สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

 
  นางสาวสุชาดา    จินดาวงษ์

 

 

 
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (ค.บ.) สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

 
  นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม      
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ค.บ.) สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

 
  นางสาวพิมพ์ชนก สันทัด      
         

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร