คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

ชื่อ : นายวิชัย  ซื่อศรีสวัสดิ์
การดำรงตำแหน่ง: ครูใหญ่
ระยะเวลา :  15 พฤษภาคม 2523 – 2 พฤศจิกายน 2535

     
 

ชื่อ : นายปรีชา   สุคนธมาน
การดำรงตำแหน่ง: อาจารย์ใหญ่
ระยะเวลา :  2 พฤศจิกายน 2535 – 19 มกราคม 2543

     
 

ชื่อ : นายจุฬา   จี้เพชร
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  20 มกราคม 2543 – 11  มกราคม 2544 

     
 

ชื่อ : นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  2  กุมภาพันธ์ 2544 – 11 ธันวาคม 2544

     
 

ชื่อ : นายสนั่น   บุญครุฑ
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  11  ธันวาคม 2544 – 1 พฤศจิกายน 2546

     
 

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ  เกิดแก้วฟ้า
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  1  กุมภาพันธ์ 2546 – 1  ตุลาคม 2547

     
 

ชื่อ : นายปฏิภาณ  ทับประยูร
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ  (รักษาการ)
ระยะเวลา :  ตุลาคม 2547–  30 พฤษภาคม 2548

     
 

ชื่อ : นายเกษม  อุ่นมณีรัตน์
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  31  พฤษภาคม 2548 –  10 กุมภาพันธ์ 2552

     
 

ชื่อ : นายณรงค์  สุทธิวิรัช
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  11  กุมภาพันธ์ 2552 –  29  มกราคม 2554

     
 

ชื่อ : นายจรัญ   สุขเสรี
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
ระยะเวลา :  30 มกราคม 2554 –  19  พฤศจิกายน 2555

     
 

ชื่อ : นายเฉลา   พวงมาลัย
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  19 พฤศจิกายน 2555 – 2558

     
  ชื่อ : นายสุรินทร์ สำลี
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  30 มกราคม 2558 – 31 ตุลาคม 2560
     
  ชื่อ : นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  1 พฤศจิกายน 2560 – 11 เมษายน 2563
     
  ชื่อ : นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  12 เมษายน 2563 – 10 ตุลาคม 2565
     
  ชื่อ : นายสุรพล พรชัย
การดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระยะเวลา :  10 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร