คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (วธ.บ.) ธุรกิจระหว่างประเทศ 

ธุรกิจ-บัญชี

 
 

นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ

 

   
 

 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (บ.ธบ) การบัญชี
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

การงานอาชีพ

 
  นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์      

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร