คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว....
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

::ข่าวกิจกรรม::โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

...อ่านทั้งหมด...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ระเบียบการปักชื่อ
 
 

ระเบียบโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนปีการศึกษา 2566

ระเบียบโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ว่าด้วยเรื่องการแต่งกาย ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ประการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่องมาตรการและการป้องกันปัญหาการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงาน

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

...อ่านทั้งหมด... 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566
 
 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร